"Εισφορές" του Χάιντεγγερ

Γιάννη Τζαβάρα

"Οι Εισφορές του Χάιντεγγερ και το συμβάν της ιδιοποίησης".

Νέα Ευθύνη 14 (2012), σελ. 640-647.

Εδώ εκτίθενται κάποια στοιχεία προκαταρκτικής προσέγγισης στο κατάλοιπο βιβλίο του Μάρτιν Χάιντεγγερ Εισφορές στη Φιλοσοφία (το βιβλίο γράφτηκε κατά τα έτη 1936-1938, αλλά πρωτοδημοσιεύτηκε το 1989). Επεξηγείται προπάντων η κύρια έννοια αυτού του βιβλίου, das Ereignis (= ιδιοποίηση ή το συμβάν της ιδιοποίησης) σε αντιπαράθεση προς τις πρώιμες έννοιες του ίδιου συγγραφέα: αυθεντικότητα - αναυθεντικότητα, που αφορούν τη σχέση του εδωνά-Είναι προς τον δικό του εαυτό (eigen, Eigentlichkeit).

Διευκρινίζεται ότι στις Εισφορές αυτός ο όρος δεν αφορά μια ενδεχόμενη υπέρβαση του καθημερινού, αλλοτριωμένου μας εαυτού, αλλά αφορά μια τάση του Είναι να γίνει αυτό που πράγματι είναι. "Η ιδιοποίηση αποκαλύπτεται ως πρωταρχική κίνηση του ίδιου του Είναι και όχι του εδωνά-Είναι. Απαρτίζει μάλιστα το πιο δικό του (eigenstes) χαρακτηριστικό, χάρη στο οποίο το Είναι ουσιώνεται" (σελ. 646).

Αυτό το κείμενο αποτέλεσε τα πρώτα δύο υποκεφάλαια του βιβλίου του Γιάννη Τζαβάρα: Οι 'Εισφορές στη Φιλοσοφία' του Heidegger. Μια προσπάθεια προσέγγισης, το οποίο δημοσιεύτηκε την ίδια χρονιά στο διαδίκτυο (δες εκεί) και αναδημοσιεύτηκε ως έντυπο από τις εκδόσεις "Bookstars", Αθήνα 2012, 176 σ.

 

Επιστροφή στα Άρθρα - Επιστημονικές ανακοινώσεις