Ο εξωπραγματικός χαρακτήρας

 
Γιάννη Τζαβάρα: «Ο εξωπραγματικός χαρακτήρας του καλλιτεχνήματος κατά τον Martin Heidegger». (Συμμετοχή στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας με γενικό θέμα: «Αισθητική και Φιλοσοφία της τέχνης», Αθήνα 18-20/5/1994). Δημοσιεύτηκε στον τόμο των Πρακτικών αυτού του Συνεδρίου: Παύλος Χριστοδουλίδης (Επιμ.): Αισθητική και θεωρία της τέχνης. Εκδόσεις «Καρδαμίτσα», Αθήνα 1994, σελ. 179-183.
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εισήγηση ασχολείται με τον ισχυρισμό του Χάιντεγγερ ότι το καλλιτέχνημα δεν είναι ένα πράγμα, αλλά κάτι εξωπραγματικό. Αναλύονται οι τρεις παραδοσιακές έννοιες του πράγματος, τις οποίες ο Χάιντεγγερ κρίνει ως αταίριαστες για να χαρακτηρίσουν το καλλιτέχνημα: α) το πράγμα ως συναρμογή ύλης και μορφής, β) το πράγμα ως συναρμογή υποκειμένου και συμβεβηκότων, γ) το πράγμα ως κάτι αισθητό. Εξηγούνται επίσης οι λόγοι, για τους οποίους το καλλιτέχνημα έχει έναν «αλλότριο χαρακτήρα»: πρόκειται για μια μομφή ενάντια στην κατάπτωση, στην οποία διάγουμε συνήθως, απομακρυσμένοι από το βαθύτερο νόημα των όντων. Μέσω της εξωπραγματικότητάς του το καλλιτέχνημα καθίσταται ικανό να αποκαλύψει το βάθος και το εύρος του κόσμου. Η καλλιτεχνική εξωπραγματικότητα προσδιορίζεται ως αποκαλυπτικότητα.
 
 
 
 
 
Για επιστροφή στα "Άρθρα - Επιστημονικές ανακοινώσεις" πατήστε εδώ.