Αξιώματα στον Αιμίλιο (Ρουσσώ)

Γιάννη Τζαβάρα: "Αξιώματα διαπαιδαγώγησης του μικρού παιδιού στον Αιμίλιο του Ρουσσώ". Εισήγηση σε συνέδριο που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο, τον Οκτώβριο του 1999. Δημοσιεύτηκε στο: Ευαγγελία Κούρτη (Επιμ.), Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση. Τόμος Γ΄: "Ποιότητα, προβλήματα και οργάνωση της προσχολικής εκπαίδευσης". Εκδόσεις "Τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός", Αθήνα 2002, σελ. 217-223.

 

Για να δείτε ολόκληρο αυτό το άρθρο, πατήστε εδώ.

Ο Αιμίλιος του Ρουσσώ ως κηπουρός.

 

Για να επιστρέψετε στα "Άρθρα - Επιστημονικές ανακοινώσεις" πατήστε εδώ.