Η θεμελιώδης Οντολογία

Γιάννη Τζαβάρα: «Η θεμελιώδης Οντολογία του Μάρτιν Χάιντεγγερ». (Συμμετοχή στο Συμπόσιο με θέμα «Χάιντεγγερ και Αντόρνο – ο διάλογος που δεν πραγματοποιήθηκε», που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών στις 22-24/11/1989). Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Λεβιάθαν 8 (1990), σελ. 21-26.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αυτό το κείμενο προσπαθεί να παρουσιάσει συνθετικά τις βασικές έννοιες της πρώιμης χαϊντεγγεριανής Οντολογίας. Υποστηρίζει την άποψη ότι η χαϊντεγγεριανή διασύνδεση του Είναι εν γένει αφενός με την ανθρώπινη ύπαρξη και αφετέρου με την έννοια του χρόνου δεν είναι μια αθεμελίωτη προϋπόθεση, αλλά είναι κεντρική επιλογή και άρα πρωτότυπη απάντηση στο διαιώνιο οντολογικό ερώτημα.

Η εμβάθυνση στη χαϊντεγγεριανή Οντολογία δεν γίνεται εδώ ως ιστορική παρουσίαση, αλλά με κριτική τάση απέναντι π.χ. στην προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος ανάμεσα στο ον καθόλου και στην επιμέρους ανθρώπινη ύπαρξη και κατανόηση, αλλά και απέναντι στην προσπάθεια να ιδωθεί ο πεπερασμένος χρόνος της ανθρώπινης ζωής ως καθολικός ορίζοντας κάθε οντολογικής κατανόησης. Αναγνωρίζεται λοιπόν ως αναγκαία μια κριτική αντιμετώπιση της χαϊντεγγεριανής Οντολογίας, κριτική στάση την οποία ως γνωστό τήρησε μέσα στον στοχασμό του ο Αντόρνο.

 

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε εδώ.

 

Για επιστροφή στα "Άρθρα - Επιστημονικές ανακοινώσεις" πατήστε εδώ.