Η κριτική λειτουργία

 

Γιάννη Τζαβάρα: «Η κριτική λειτουργία της Φιλοσοφίας της εκπαίδευσης». Επιστήμες Αγωγής, Θεματικό Τεύχος 4 (2003), σελ. 11-18.

[Εισφορά στο αφιέρωμα με θέμα "Φιλοσοφία της παιδείας και εκπαιδευτική πρακτική" που επιμελήθηκαν οι Γιάννης Τζαβάρας και Πέτρος Αναστασιάδης].

 

     
 

          ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εδώ και πολλούς αιώνες η Φιλοσοφία παίζει ένα κριτικό ρόλο, επειδή αποστασιοποιείται από την άμεση εμπειρία και δεν την θεωρεί πια αυτονόητη. Ειδικότερα η Φιλοσοφία της παιδείας αναλαμβάνει το μέλημα να ασχοληθεί με τα σημερινά και τα παλαιότερα θεμέλια της εκπαίδευσης. Ως τέτοια θεμέλια αναφέρονται και αναλύονται: ο ποσοτικός και ποιοτικός της χαρακτήρας, τα διδασκόμενα αντικείμενα, οι μέθοδοι και οι στόχοι της εκπαίδευσης, καθώς και η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνίας. Τέλος, διευκρινίζεται ότι μια επιθυμητή φιλοσοφική-παιδαγωγική συζήτηση διακρίνει διαλεκτικά τις αντίθετες απόψεις, σε τελική ανάλυση όμως έχει στόχο τη σύγκλισή τους. Και τα προσφερόμενα επιχειρήματα δεν είναι – όπως συνήθως εκλαμβάνονται – αποδεικτικά αναγκαία και μη επιδεχόμενα αντίρρηση, διότι είναι μόνο υποκειμενικές γνώμες που ισχύουν ως αποδεκτές.

 

 

Για να επιστρέψετε στα "Άρθρα - Επιστημονικές ανακοινώσεις" πατήστε εδώ.