Η ριζική αναγκαιότητα

Γιάννη Τζαβάρα:

«Η ‘ριζική αναγκαιότητα’ κατά τον Χάιντεγγερ. Μια προσπάθεια για πρόσβαση στο ‘Είναι και Χρόνος’»

Εποπτεία 29 (1978), σελ. 955-960.

Martin Heidegger

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

α) Για να κατανοηθεί η χαϊντεγγεριανή έννοια: «ριζική αναγκαιότητα» μιας επανάληψης του οντολογικού ερωτήματος, είναι αναγκαία η πρωτύτερη κατανόηση της έννοιας: προοντολογική κατανόηση του Είναι.

β) Η κατανόηση αυτή του Είναι ως καθημερινή και αναμφισβήτητη πραγματικότητα είναι μια δυνατότητα που χαρακτηρίζει βαθύτατα το ανθρώπινο Είναι.

γ) Δυνατότητα, πραγματικότητα, αναγκαιότητα και ελευθερία αποδεικνύονται ως υπαρκτικά (existenzial) ταυτόσημες.

δ) Ο οντολογικός δρόμος προς την αλήθεια του Είναι περνά αναγκαία από τη λήθη του Είναι, η οποία χαρακτηρίζει την καθημερινότητα, και δεν κάνει τίποτε άλλο από του να επαναλαμβάνει τις εκάστοτε ήδη υπαρκτές δυνατότητες με ρητό άδραγμα της παράδοσης.

 

 

Για να δείτε ολόκληρο αυτό το άρθρο, πατήστε εδώ.

Για επιστροφή στα Άρθρα - Επιστημονικές ανακοινώσεις πατήστε εδώ.