Μεταφράζοντας το Dasein

 

Γιάννη Τζαβάρα:

"Μεταφράζοντας το Dasein του Martin Heidegger" 

Στον τόμο: Ευβουλία. Αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή Βασίλειο Α. Κύρκο. Επιμέλεια Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος.  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, Ιωάννινα 2010, σελ. 255-262.

 

Με αφορμή ένα πρόσφατα δημοσιευμένο δοκίμιο (2005) της Πορτογαλίδας μεταφράστριας Marcia Sá Cavalcante Schuback εξετάζονται οι δυνατότητες μιας δόκιμης μετάφρασης του πρώιμου χαϊντεγγεριανού όρου “Dasein”. Καταδεικνύεται ότι ο οντολογικός χαρακτήρας αυτού του όρου δεν μπορεί να παραμείνει αμετάφραστος. Τα δύο συνθετικά της λέξης πρέπει να είναι σαφώς διακεκριμένα.  Η έκφραση “Da” σηματοδοτεί το ότι το ίδιο το Είναι μάς έχει πάντα ήδη διανοιχτεί. Ο Χάιντεγγερ επιχειρεί ρητά να διαφοροποιήσει το Dasein από παραδοσιακούς τεχνικούς όρους όπως: existentia, substantia, subiectum κλπ. Δεν έχει λοιπόν νόημα να κατανοήσουμε την έκφραση Dasein ως συνδεδεμένη με ή εξαρτημένη από αυτές τις έννοιες. Τέλος, γνωστοποιείται ότι δεν πρέπει να προσεγγίζεται ο χαϊντεγγεριανός όρος Dasein σε καθαρά γλωσσικές συνάφειες, όπως είναι η λατινική λέξη praesentia ή η αρχαιοελληνική «παρουσία».

 

 

Για επιστροφή στα Άρθρα - Επιστημονικές ανακοινώσεις πατήστε εδώ.