Ο διάλογος ως μελλοντική μέθοδος

Γιάννη Τζαβάρα: «Ο διάλογος ως μελλοντική φιλοσοφική μέθοδος». Στον τόμο: Γιάννης Τζαβάρας (Επιμ.), Παρόν και μέλλον της φιλοσοφίας. Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα – Γιάννινα 1995, σελ. 77-84.

Οι έδρες των Νεοελληνικών μειώνονται σε όλο τον κόσμο

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αυτή η εισήγηση αφορά το παρόν και το μέλλον του διαλόγου ως φιλοσοφικής μεθόδου. Γίνεται αρχικά μια κριτική θεώρηση της άποψης ότι οι φιλόσοφοι έως τον Χέγκελ στηρίζονταν στον λόγο κι επιχειρούσαν τη συστηματοποίηση της σκέψης, ενώ οι μετά τον Χέγκελ φιλόσοφοι στοχάζονται διαλογικά. Ελέγχονται κυρίως οι κοινωνιολογικές προϋποθέσεις που στηρίζουν αυτή την άποψη, και στο συλλογικό στοιχείο που την στηρίζει αντιπαρατίθεται το δια-λογικό ως στοιχείο προκλητικό αντιπαράθεσης, μη-εναρμόνισης των διαφορών και μη-συμβιβασμού άνευ όρων. Τέλος η διαλογική μέθοδος εντοπίζεται σε τρεις κύριες περιοχές: ως διάλογος α) με άλλες επιστήμες, β) μέσα στην καθημερινή ζωή, και γ) μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

 

Για επιστροφή στα "Άρθρα - Επιστημονικές ανακοινώσεις" πατήστε εδώ.