Ο χρόνος της καθημερινότητας

Γιάννη Τζαβάρα: «Ο χρόνος της καθημερινότητας στον Αριστοτέλη και στον Heidegger». Περιοδικό Ζήνων 10-12 (1989-1991), σελ. 15-19.

                                                                                                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εργασία επιχειρεί να αναλύσει την Αριστοτελική θεώρηση του χρόνου σε συνδυασμό προς τη Χαϊντεγγεριανή ερμηνεία της, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για μια εξήγηση του καθημερινού τρόπου ανθρώπινης ύπαρξης. Έτσι νοούμενος ο Αριστοτελικός χρόνος έχει κοπεί στα μέτρα των μεταβολών, που παρουσιάζονται μέσα στην καθημερινή μας ζωή, με κύρια χαρακτηριστικά την αδιάκοπη γένεση και φθορά των όντων, τον μη αντιστρέψιμο χαρακτήρα της χρονικής διαδοχής, την απεραντοσύνη των στιγμών ως προσωρινή παρηγοριά για το επικείμενο θανατικό μας τέλος, την απαριθμητική φανέρωση των κοινών βιοτικών μας αναγκών και τη συνεπακόλουθη επικάλυψη ενός αυθεντικού, εξατομικευμένου τρόπου ύπαρξης.

Αυτή η εργασία πρωτοανακοινώθηκε στη 2η «Φθινοπωρινή Συνάντηση», που διοργανώθηκε από την Ομάδα Διεπιστημονικής Έρευνας (Αθήνα, 5-6/12/1987) με γενικό θέμα «Χρόνος και κοινωνία».

 

 

Για επιστροφή στα "Άρθρα - Επιστημονικές ανακοινώσεις" πατήστε εδώ.