Παιδεία στον Ηράκλειτο

 

Γιάννη Τζαβάρα: "Φιλοσοφία της παιδείας στον Ηράκλειτο". Εισήγηση στο Β΄ Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 5-7 Απριλίου 2001.

 

 

Για να δείτε ολόκληρη αυτή την εισήγηση πατήστε εδώ.

 

 

 

 

 

 

Για να επιστρέψετε στα "Άρθρα - Επιστημονικές ανακοινώσεις" πατήστε εδώ.