Σπουδές - Επαγγελματική πορεία

Προπτυχιακές Σπουδές:
1962-1968: Γυμνάσιο – Λύκειο: Ιωνίδειος Πρότυπος Σχολή

1968-1973: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας

Μεταπτυχιακές Σπουδές (1973-1978):

α) Χειμερινό Εξάμηνο 1973-74, Πανεπιστήμιο Göttingen
β) Εαρινό Εξάμηνο 1974 – Εαρινό Εξάμηνο 1978, Πανεπιστήμιο Μονάχου

Επαγγελματική πορεία (Πανεπιστήμιο Κρήτης):
1979-1984: Ειδικός επιστήμων
1984-1990: Επίκουρος Καθηγητής
1991-1997: Αναπληρωτής Καθηγητής
1997 έως σήμερα: Καθηγητής

Ξένες Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Γνωστικό αντικείμενο: «Φιλοσοφία με ιδιαίτερη έμφαση στη Μεταφυσική» (Φ.Ε.Κ. διορισμού: 171/14.10.1997, τεύχος Ν.Π.Δ.Δ.)


Γιάννης Τζαβάρας (1950- )