Το διονυσιακό στοιχείο

Γιάννη Τζαβάρα: «Το διονυσιακό στοιχείο κατά τον πρώιμο Νίτσε». (Ανακοίνωση στην εκδήλωση με θέμα «Ο Νίτσε και η Ελλάδα», που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα 8-9/12/1994).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αυτή η εισήγηση ορίζει την έννοια του διονυσιασμού, όπως προκύπτει από το πρωτόλειο του Νίτσε: Η γέννηση της τραγωδίας από το πνεύμα της μουσικής (1872), με διττό τρόπο: α) ως μεθύσι, και β) ως διάσπαση της αρχής της εξατομίκευσης (principium individuationis). Παράλληλα αναλύονται οι προσεκτικές διασαφηνίσεις που προσφέρει ο ίδιος ο Νίτσε σχετικά με την έννοια «μεθύσι», που το ανάγουν σε θρησκευτικές και πρωτόγονες-εκστασιακές καταστάσεις. Επεξηγείται επίσης η οργιαστική και καλλιτεχνική ατμόσφαιρα, μέσα στην οποία νοηματοδοτείται η διάσπαση της αρχής της εξατομίκευσης. Το συμπέρασμα της εισήγησης έχει ως εξής: «Υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται μια οριοθετική και μετροδοτική αρχή της εξατομίκευσης, ο διονυσιασμός κατά τον πρώιμο Νίτσε είναι η μέσα από μεθύσι πρωτοβιωνόμενη διάσπασή της, άρα η μη-νηφάλια διάσπαση των ίδιων μας των ορίων και του ηθικο-θρησκευτικού μέτρου».

 

Για να δείτε ολόκληρη αυτή την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

 

Για επιστροφή στα "Άρθρα - Επιστημονικές ανακοινώσεις" πατήστε εδώ.