Φιλοσοφική προσέγγιση

Γιάννη Τζαβάρα: «Φιλοσοφική προσέγγιση στο Διονυσιακό και Απολλώνιο πνεύμα»

Περιοδικό 'D & A Spirit' 2 (1993), σελ. 142-144

Ερμής, Διόνυσος και άλλες προσωποποιήσεις (Από τα μωσαϊκά της Πάφου)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αυτό το άρθρο επιχειρεί αρχικά μια ερμηνευτική διείσδυση στο απόσπασμα Β 51 (Diels-Kranz) του Ηρακλείτου. Η εκεί αναφερόμενη «παλίντονος αρμονίη» του τόξου και της λύρας επεξηγείται ως αρμονική συνύφανση διονυσιακού και απολλώνιου πνεύματος, ενός πνεύματος θανατηφόρου (ως εκτοξεύοντος θάνατο) και ενός πνεύματος ερωτικά-λυρικά ζωοφόρου. Στη συνέχεια αναλύεται το μυθικό ζευγάρι Διόνυσος-Απόλλων όπως ερμηνεύτηκε από τον πρώιμο Νίτσε μέσα στον αντιθετικό και όμως αλληλένδετο χαρακτήρα του. Επισημαίνονται τα κοινά χαρακτηριστικά της Ηρακλείτειας και της Νιτσεϊκής ερμηνείας σε αντιπαράθεση προς την οπωσδήποτε νηφαλιότερη εννοιολογική διάκριση υποκειμένου-αντικειμένου που καθιέρωσε στο γνωσιολογικό κυρίως επίπεδο ο Καρτέσιος. Με αυτή την ευκαιρία θίγεται η έννοια της αλήθειας ως «εν-δια-φέροντος», ως ενοποιητικής απολλώνιας και διαφοροποιητικής φοράς (= κίνησης) των πάντων μέσα στον αυτοκυριαρχημένο και συνάμα μεθυστικό χαρακτήρα της.

 

 

Για επιστροφή στα "Άρθρα - Επιστημονικές ανακοινώσεις" πατήστε εδώ.