Η αγωνία ως μέσo

 

Γιάννη Τζαβάρα: 

«Η αγωνία ως μέσο ηθικο-θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης κατά τον Κίρκεγκωρ». 

Δημοσιεύτηκε στον τόμο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Π. Ε., Ηθική και θρησκευτική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού. Ρέθυμνο 2004, σελ. 584-588.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο βιβλίο του: Η έννοια της αγωνίας (1844, ελληνική μετάφραση Γιάννη Τζαβάρα, 1971) ο Κίρκεγκωρ εμβαθύνει στο παιδαγωγικό στοιχείο της Ηθικής αναλύοντας ένα ανθρώπινο συναίσθημα που έχει εγγενή παιδαγωγικό χαρακτήρα: την αγωνία. Δεν πρόκειται για τα άγχη με τα οποία είναι φορτωμένοι οι ενήλικες, αλλά για κάτι που υφίσταται ήδη στην παιδική ηλικία, στην «κατάσταση αθωότητας». Το παιδί συλλαμβάνει εναγώνια τη δυνατότητα να περιπέσει σε αμαρτία και να χάσει την ψυχή του. Η αγωνία ορίζεται από τον Κίρκεγκωρ ως δάσκαλος, που εκθέτει τον άνθρωπο στη δυνατότητα τόσο της απώλειας όσο και της σωτηρίας. Με υγιή αντιμετώπιση αυτού του δασκάλου ο εκπαιδευόμενος δεν κινδυνεύει ούτε να παρασυρθεί σε ανώριμες ή απερίσκεπτες πράξεις ούτε να οδηγηθεί στην αυτοκτονία, αλλά εξοπλίζεται με μια «εσωτερική βεβαιότητα» που είναι η θρησκευτική πίστη.

 

Για επιστροφή στα "Άρθρα - Επιστημονικές ανακοινώσεις" πατήστε εδώ.